Skip to content

Positief voor iedereen

We helpen kinderen en volwassenen met spraak- en taalontwikkeling vanuit positiviteit. Want wij geloven dat we met positiviteit het leven van mensen kunnen verbeteren.

Maak kennis met Logopedie Spectrum

Logopedie voor kinderen

We helpen kinderen stappen maken in hun spraak- en taalontwikkeling, stotteren, begrijpend lezen en spellen. Met OMFT kunnen we mondgewoonten zoals slikken en openmondgedrag verbeteren.

Logopedie voor volwassenen

We helpen je bij spraak- en taalproblemen of het verbeteren van je stemgebruik. Ook kunnen we helpen bij ademhalingsproblemen, bijvoorbeeld na een operatie. Of bij diagnose long-COVID.

Logopedie op school

Een logopedist van Logopedie Spectrum op school verbetert de spraak-taalontwikkeling van kinderen. Het wordt 100% vergoed door de zorgverzekeraar en het verkort de wachtlijst voor logopedie buiten schooltijd.

Verwijzen naar logopedie

Werk je in het onderwijs of de zorg en wil je een kind of een volwassene doorverwijzen naar logopedie? Wij bieden hulp bij spraak, taal, stotteren, lezen & spellen en OMFT (verkeerd slikken, openmondgedrag). 

Logopedie in de praktijk of online

Logopedie in de praktijk

Met meer dan 40 locaties van Groningen tot Rotterdam is er altijd een logopedist van Logopedie Spectrum vlakbij.

Onze praktijken zijn te vinden op scholen en in gezondheidscentra.

Logopedie online

Naast logopedie in onze praktijken bieden we ook online logopedie. Dat kan zelfs 100% online zijn als je niet in de buurt woont van een praktijklocatie of woont in het buitenland. 

Online logopedie volg je vanuit huis met laptop of tablet.

Vragen over logopedie?

Heb je een vraag? Of wil je graag eerst iemand spreken over wat logopedie voor jou of je kind kan doen?

Wij zijn er om je te helpen. Neem gerust contact met ons op.

Post

Koningsspil 47
7773 NJ Hardenberg

Aanmelden voor logopedie

Bel voor aanmelden 06-48593761 

Of gebruik dit aanmeldformulier: