Skip to content

Positief voor iedereen

We helpen kinderen en volwassenen met spraak- en taalontwikkeling vanuit positiviteit. Want wij geloven dat we met positiviteit het leven van mensen kunnen verbeteren.

Maak kennis met Logopedie Spectrum

Logopedie

voor kinderen

We helpen kinderen stappen maken in hun spraak- en taalontwikkeling, stotteren, begrijpend lezen en spellen. Met OMFT kunnen we mondgewoonten zoals slikken en openmondgedrag verbeteren.

Logopedie

voor volwassenen

We helpen u bij spraak- en taalproblemen of het verbeteren van uw stemgebruik. Ook kunnen we helpen bij ademhalingsproblemen, bijvoorbeeld na een operatie. Of bij diagnose long-COVID.

Logopedie

voor leerling of patiënt

Werkt u in het onderwijs of de zorg en wilt u een kind of een volwassene doorverwijzen naar logopedie? Wij bieden hulp bij spraak, taal, stotteren, lezen & spellen en OMFT (verkeerd slikken, openmondgedrag). 

Logopedie in de praktijk of online

Logopedie in de praktijk

Met meer dan 40 locaties van Groningen tot Rotterdam is er altijd een logopedist van Logopedie Spectrum vlakbij.

Onze praktijken zijn te vinden op scholen en in gezondheidscentra.

Logopedie online

Naast logopedie in onze praktijken bieden we ook online logopedie. Dat kan zelfs 100% online zijn als u niet in de buurt woont van een praktijklocatie of woont in het buitenland. 

Online logopedie volgt u vanuit huis met laptop of tablet.

Vragen over logopedie?

Heeft u een vraag? Of wilt u graag eerst iemand spreken over wat logopedie voor u of uw kind kan doen?

Wij zijn er om u te helpen. Neem gerust contact met ons op.

Post

Koningsspil 47
7773 NJ Hardenberg

Aanmelden voor logopedie

Bel voor aanmelden 06-48593761 

Of gebruik dit aanmeldformulier: