Skip to content

Logopedie op school is positief voor iedereen

Steeds meer logopedisten worden door basisscholen gevraagd om logopedielessen binnen de schoolmuren te geven. Een mooie ontwikkeling, vinden wij. Het verbetert de spraak-taalontwikkeling van kinderen. En het verkort de wachtlijst voor logopedie buiten schooltijd, iets wat we alleen kunnen oplossen door samenwerking.

Schoollogopedie of logopedie op school?

Voor de juiste beeldvorming is het belangrijk onderscheid te maken tussen schoollogopedie en logopedie op school.

Bij schoollogopedie is de logopedist in loondienst van de school. Of in dienst van een (overstijgend) samenwerkingsverband. De kosten van logopedielessen door deze logopedisten worden betaald vanuit het budget van de school.

Bij logopedie op school gaat het om het bieden van logopedie op een school door een vrijgevestigde logopedist. Of door een praktijk zoals de onze, die logopedie aanbiedt. De bekostiging van deze logopedielessen vindt plaats vanuit de basisverzekering.

Logopedist van Logopedie Spectrum ook bij jou op school?

De 4 voordelen van logopedie op school

1.

100% vergoed, ook binnen school

Logopedielessen op school worden bekostigd vanuit de basisverzekering. Logopedie wordt voor kinderen wordt 100% vergoed vanuit deze verzekering en gaan dus nooit ten koste van het budget van de school.

2.

Onder schooltijd

Logopedie op school behandelt kinderen onder schooltijd. Het voorkomt dat een kind na een lange schooldag nog apart naar de logopediepraktijk moet.

3.

Efficiënt onderwijsproces

Door de korte communicatielijnen tussen logopedist en school kan de logopedische kennis en informatie snel worden toegepast binnen de klas of het onderwijsproces. De logopedist en leerkracht vinden elkaar makkelijk, waardoor even overleggen heel efficiënt gaat.

4.

Kennis en ervaring in school

Een logopedist in school verzorgt op verzoek scholingen aan het team, draagt bij aan informatieavonden voor opvoeders of schrijft een informatief stuk voor de nieuwsbrief of schoolgids. Een logopedist die op die manier zichtbaar is binnen de school, is positief voor iedereen!

Wanneer logopedie?

Heb je een kind op school waarvan je vermoedt dat het geholpen kan worden met logopedie? Voor je gemak hebben we informatiekaarten in PDF-formaat om te printen, die helpen inschatten of logopedie nodig is.

Vraag en antwoord

Om te kunnen declareren bij de zorgverzekeraars moeten logopedisten aan strenge kwaliteitseisen voldoen. Logopedie Spectrum Nederland volgt het landelijk kwaliteitssysteem voor logopedie en wordt hier periodiek op getoetst door een auditbureau. In ons 20-jarig bestaan zijn alle audits glansrijk behaald.

Ook als kinderen op school logopedie krijgen, worden de opvoeders actief betrokken bij de logopedielessen. Goede spraak-taalontwikkeling is namelijk niet alleen een taak voor de logopedist, maar ook voor de opvoeders. Met terugkoppelingen, overleg en thuisopdrachten stimuleren we opvoeders actief mee te doen in de ontwikkeling van het kind.

Zorgverzekeraars vergoeden logopedie op school. Om hiervoor in aanmerking te komen, heeft een logopediepraktijk contracten nodig met de zorgverzekeraars. Logopedie Spectrum Nederland heeft met alle Nederlandse zorgverzekeraars een contract. Om deze contracten te behouden, moeten wij voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen door de zorgverzekeraars. In een vrijblijvend gesprek kunnen we de actuele eisen met je doornemen en samen ervoor zorgen dat jullie locatie voldoet aan de geldende kwaliteitseisen.

Als je besluit om samen te werken met Logopedie Spectrum Nederland, dan leggen wij onze samenwerkingsafspraken met je vast in een samenwerkingsovereenkomst. Op deze manier zorgen we ervoor dat we doen wat je van ons verwacht.

Ervaringen

Astrid
Astrid
Lees verder
Altijd fijn om er weer te zijn met mijn kind. Hij gaat echt met plezier naar logopedie!
Arjan
Lees verder
Vanaf het begin hebben we ons erg vertrouwd gevoeld met de manier van werken. Met verschillende oefeningen en tips konden we ook thuis blijven oefenen.
Astrid
Astrid
Lees verder
Altijd fijn om er weer te zijn met mijn kind. Hij gaat echt met plezier naar logopedie!

Meer weten over logopedie op school?

Je kunt ons bereiken voor vragen of een kennismaking in de volgende regio’s:
Regio
Zuid-Holland

Ellen Fidder
(regiocoördinator west)

06 44954525
e.fidder@logopediespectrum.nl

Regio
Groningen, Friesland en Drenthe

Danielle Guldner
(regiocoördinator noord)

06 12615888
d.guldner@logopediespectrum.nl

Regio
Overijssel en Gelderland

Marjoleine Huitema
(praktijkhouder en regiocoördinator oost)

06 41249882
m.huitema@logopediespectrum.nl