Skip to content

Logopedie op school is positief voor iedereen

Steeds meer logopedisten worden door basisscholen gevraagd om logopedielessen binnen de schoolmuren te geven. Een mooie ontwikkeling, vinden wij. Het verbetert de spraak-taalontwikkeling van kinderen. En het haalt logopedische kennis de school in. Voor kinderen die baat hebben bij logopedie is dat alleen maar positief.

Schoollogopedie of logopedie op school?

Voor de juiste beeldvorming is het belangrijk onderscheid te maken tussen schoollogopedie en logopedie op school.

Bij schoollogopedie is de logopedist in loondienst van de school. Of in dienst van een (overstijgend) samenwerkingsverband. De kosten van logopedielessen door deze logopedisten worden betaald vanuit het budget van de school.

Bij logopedie op school gaat het om het bieden van logopedie op een school door een vrijgevestigde logopedist. Of door een praktijk, zoals de onze, die logopedie aanbiedt. De kosten van deze logopedielessen worden betaald vanuit de basisverzekering.

Logopedist van Logopedie Spectrum ook bij jou op school?

De 3 voordelen van logopedie op school

1.

100% vergoed door de zorgverzekering

Logopedielessen op school worden bekostigd vanuit de basisverzekering. Logopedie voor kinderen wordt 100% vergoed vanuit deze verzekering en gaan dus niet ten koste van het budget van de school.

2.

Efficiënt samenwerken

Door de korte communicatielijnen tussen logopedist en school kan de logopedische kennis en informatie snel worden toegepast binnen de klas of het onderwijsproces. De logopedist en leerkracht vinden elkaar makkelijk, waardoor even overleggen heel efficiënt gaat.

3.

Expertise
in school

Een logopedist in school verzorgt op uw verzoek scholingen aan het team, draagt bij aan informatieavonden voor opvoeders of schijft een informatief stuk voor uw nieuwsbrief of schoolgids. Een logopedist die op die manier zichtbaar is binnen uw school, is positief voor iedereen!

Wanneer logopedie?

Heb je een kind op school waarvan je vermoedt dat het geholpen kan worden met logopedie? Voor je gemak hebben we informatiekaarten in PDF-formaat om te printen, die helpen inschatten of logopedie nodig is.

Hoe zit het met de kwaliteit?

Om te kunnen declareren bij de zorgverzekeraars moeten logopedisten aan strenge kwaliteitseisen voldoen. Logopedie Spectrum Nederland volgt het landelijk kwaliteitssysteem voor logopedie en wordt hier periodiek op getoetst door een auditbureau. In ons 20-jarig bestaan zijn alle audits glansrijk behaald.

Zorgverzekeraars vergoeden logopedie op school. Om hiervoor in aanmerking te komen, heeft een logopediepraktijk contracten nodig met de zorgverzekeraars. Logopedie Spectrum Nederland heeft met alle Nederlandse zorgverzekeraars een contract. Om deze contracten te behouden, moeten wij voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen door de zorgverzekeraars. In een vrijblijvend gesprek kunnen we de actuele eisen met u doornemen en samen ervoor zorgen dat uw locatie voldoet aan de geldende kwaliteitseisen.

Opvoeders hebben een positieve rol in de spraak- en taalontwikkeling van kinderen. Daarom betrekken we opvoeders bij logopedie op school. Met praktische middelen, terugkoppelingen en thuisopdrachten helpen we hen actief mee te doen in de spraak- en taalontwikkeling van het kind. Samen met opvoeders verhogen we zo de kwaliteit en effectiviteit van logopediebehandelingen.

Als uw school besluit om samen te werken met Logopedie Spectrum Nederland, dan leggen wij onze samenwerkingsafspraken met u vast in een samenwerkingsovereenkomst. Op deze manier zorgen we ervoor dat we doen wat u van ons verwacht.

Ervaringen

Astrid
Astrid
Lees verder
Altijd fijn om er weer te zijn met mijn kind. Hij gaat echt met plezier naar logopedie!
Arjan
Lees verder
Vanaf het begin hebben we ons erg vertrouwd gevoeld met de manier van werken. Met verschillende oefeningen en tips konden we ook thuis blijven oefenen.
Astrid
Astrid
Lees verder
Altijd fijn om er weer te zijn met mijn kind. Hij gaat echt met plezier naar logopedie!

Meer weten over logopedie op school?

Of neem contact op voor vragen of een kennismaking in de volgende regio’s:
Regio
Zuid-Holland

Dorine Beverwijk
(regiocoördinator west)

06 24864467
d.beverwijk@logopediespectrum.nl

Regio
Groningen, Friesland en Drenthe

Danielle Guldner
(regiocoördinator noord)

06 48593762
d.guldner@logopediespectrum.nl

Regio
Overijssel en Gelderland

Dorine Beverwijk
(regiocoördinator oost)

06 24864467
d.beverwijk@logopediespectrum.nl