Skip to content

Klachten

Niet tevreden over de logopedie? Vertel het ons!

Uw logopedist doet er alles aan om om goede zorg te verlenen. Mocht u ondanks haar inspanningen toch niet tevreden zijn, voelt u zich dan vrij om dit met uw logopedist te bespreken.

Komt u er samen niet uit? Neemt u dan contact op met Harriët Ballast op telefoonnummer 06-28791449. Als praktijkcoördinator kan zij u helpen bij het zoeken naar een oplossing. Zij zal ook contact opnemen met uw logopedist.

Klacht over uw persoonsgegevens

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van deze pagina twijfelt over het indienen van een klacht, neem dan in elk geval contact met ons op, zodat we er een open gesprek over kunnen hebben.

Contactgegevens

Logopedie Spectrum Nederland B.V. Koningsspil 47
7773 NJ Hardenberg

e: contact@logopediespectrum.nl
t: 06-48593761

Aanmelden voor logopedie?

Bel 06-48593761

Of gebruik het aanmeldformulier.