Skip to content

Logopedie voor kinderen en volwassenen

Wij helpen kinderen en volwassenen met een logopedische hulpvraag vanuit positiviteit. Positiviteit gaat over aandacht voor wat er al is. Want wat er is en wat je al bent zijn de bouwstenen voor je ontwikkeling.

Al onze logopedisten zijn gespecialiseerd in OMFT en lees- en spellingsproblemen vanuit de fonologie. Deze specialisaties behoren tot de kennis van al onze logopedisten. Daarnaast hebben wij logopedisten die ook hun eigen specialisaties beoefenen.

Aanmelden voor logopedie?

Bel 06-48593761

Of gebruik het aanmeldformulier.

Ons logopedie-aanbod

Logopedie voor kinderen

We helpen kinderen stappen maken in hun spraak- en taalontwikkeling, stotteren, begrijpend lezen en spellen. Met OMFT kunnen we mondgewoonten zoals slikken en openmondgedrag verbeteren.

Logopedie voor volwassenen

We helpen je bij spraak- en taalproblemen of het verbeteren van je stemgebruik. Ook kunnen we je helpen bij ademhalingsproblemen, bijvoorbeeld na een operatie. Of bij diagnose long-COVID.

Logopedie op school

Een logopedist van Logopedie Spectrum op school verbetert de spraak-taalontwikkeling van kinderen. Het wordt 100% vergoed door de zorgverzekeraar en het verkort de wachtlijst voor logopedie buiten schooltijd.

Verwijzen naar logopedie

Werk je in het onderwijs of de zorg en wil je een kind of een volwassene doorverwijzen naar logopedie? Wij bieden hulp bij spraak, taal, stotteren, lezen & spellen en OMFT (verkeerd slikken, openmondgedrag). 

Wij kunnen onder andere helpen met

  • Taal
  • Spraak
  • Fonologie
  • Lezen en spellen 
  • Begrijpend lezen
  • OMFT
  • Stem
  • Afasie/Dysartrie/Dysfagie

Behandeling

Een behandeling kan in de praktijk of online en duurt gemiddeld 25 minuten. Voor een goed passende behandeling heeft de logopedist soms contact met bijvoorbeeld school of een tandarts. Dit gebeurt nooit zonder jouw toestemming.

Aanmelden en vergoeding

Aanmelden kan door te bellen met 06-48593761.

Logopedie zit onbeperkt in het basispakket en wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Voor volwassenen wordt eerst gebruik gemaakt van het eigen risico. Raadpleeg voor meer informatie over het eigen risico je zorgverzekeraar en jouw polisvoorwaarden.

Kwaliteit

Onze logopedisten geven logopedie vanuit een goede werkomgeving. Zij blijven zich vernieuwen door oude gewoonten op de proef te stellen en nieuwe te omarmen. Wij zijn dan ook scherp op onze dienstverlening en kwaliteit. Dat zie je terug in tevreden cliënten en gemotiveerde logopedisten. 

Wij nemen deel aan de kwaliteitscyclus, een landelijk gecertificeerd instrument om kwaliteit binnen logopediepraktijken te verbeteren. Wij evalueren jouw tevredenheid (na je toestemming) door middel van een erkend klanttevredenheidsonderzoek vanuit Qualizorg.

Logopedie in de praktijk of online

Logopedie in de praktijk

Met meer dan 40 vestigingen van Groningen tot Rotterdam is er altijd een logopedist van Logopedie Spectrum vlakbij.

Onze praktijken zijn te vinden op scholen en in gezondheidscentra.

Logopedie online

Naast logopedie in onze praktijken bieden we ook online logopedie. Dat kan zelfs 100% online zijn als je niet in de buurt woont van een praktijklocatie of woont in het buitenland. 

Online logopedie volg je vanuit huis met laptop of tablet.

Aanmelden voor logopedie

Bel voor aanmelden
06-48593761 

Of gebruik dit aanmeldformulier: